YachtGuru.pl korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Zapoznaj się z polityką prywatności: Regulamin.

Regulamin

Przeglądanie i używanie tej strony Yachtguru.pl wiążą się z akceptacją Regulaminu Velmundi Group. Regulamin ten normuje stosunek powstały między Velmundi Group a jej użytkownikiem. Jeśli nie akceptujesz tego Regulaminu, nie używaj tej strony. Korzystanie z jakiejkolwiek subdomeny, podstrony oznacza, że użytkownik zgadza się na poniższe warunki. Są one ważne w przypadku wszystkich rezerwacji dokonanych przez tą stronę i jej subdomen.

PODSUMOWANIE
Pełna wersja Regulaminu znajduje się poniżej na tej stronie. W tym podsumowaniu wymieniamy najważniejsze ustalenia z niego wynikające:

 • Działamy jako agent poszczególnych Armatorów (Armator = Firma posiadająca flotę jachtów). Sami nie posiadamy jachtów i nie świadczymy usług czarteru jachtów. Wszystkie wymienione na serwisie Yachtguru.pl oferty czarterów są ofertami Armatorów.
 • Po potwierdzeniu przez nas rezerwacji Klient zgadza się wpłacić I ratę za czarter, natomiast finalna rezerwacja jachtu jest ważna, jeśli Klient dokonał wszystkich płatności wymienionych w Potwierdzeniu Rezerwacji na konto Velmundi Group
 • Anulowanie czarteru należy zgłaszać do Velmundi Group zgodnie z procedurą rezygnacji opisaną w Ogólnych Warunkach Czarteru Armatora
 • Wpłacone kwoty na poczet czarteru nie są zwracane w przypadku rezygnacji
 • Odpowiedzialność Velmundi Group jest ograniczona do działania jako agent, tzn. do zarządzaniem wpłat od Klientów, potwierdzania rezerwacji, a także przygotowywania dokumentu Boarding-Pass po otrzymaniu wszystkich wpłat upoważniającego do przejęcia jachtu.
 • Strona Yachtguru.pl należy do firmy Velmundi Group wraz ze wszystkimi swoimi podstronami oraz subdomenami. Prosimy zapoznać się z nimi dokładnie, ponieważ poniższe regulacje dotyczą wszystkich rezerwacji, które dokonują Państwo przy pomocy portalu Yachtguru.pl.
 • Przedstawione w serwisie oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do zawarcia umowy. Wiążącą ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego są e-maile otrzymane po zgłoszeniu chęci rezerwacji dokonanym przez stronę Internetową. Zawierają one pełną ofertę w pliku PDF wraz z finalną ceną, wyposażeniem jachtu, opłatami dodatkowymi a także ogólnymi warunkami czarteru.
 • Każda rezerwacja dokonana przez portal YachtGuru.pl staje się ważna dopiero po otrzymaniu e-mailem dokumentu PDF z potwierdzeniem wstępnej rezerwacji jachtu.


REGULAMIN VELMUNDI GROUP
Regulamin Velmundi Group jest dokument regulujący korzystanie z serwisu Yachtguru.pl, a wraz z Ogólnymi Warunkami Czarteru regulujący stosunek prawny Klientów z firmą Velmundi Group oraz Armatorami.

Definicje
Yachtguru.pl – Portal znajdujący się pod tym adresem Internetowym wraz ze wszystkimi podstronami portalu
Velmundi Group – właściciel serwisu Yachtguru.pl, a także firma pełniąca funkcję agenta przy zawieraniu umów czarteru jachtu poprzez serwis Yachtguru.pl. W regulaminie, ogólnych warunkach czarteru oraz na serwisie Yachtguru.pl określenie „Yachtguru”, „my” odnosi się również do firmy Velmundi Group. Pełna nazwa firmy: Velmundi Group Jakub Karakulski.
Czarter jachtu – usługa polegająca na wynajmie określonej jednostki na określony czas i z określonego portu. O ile nie jest to wyraźnie napisane, Jacht wynajmowany jest bez załogi.
Armator – firma zarządzająca flotą jachtów w imieniu własnym lub w imieniu właściciela, której oferty publikowane są na portalu YachtGuru.pl i w imieniu której umowę rezerwacji jachtu zawiera Velmundi Group.
Klient – określenie odnosi do użytkownika strony Yachtguru.pl oraz do osoby rezerwującej jacht za pomocą serwisu YachtGuru.pl i w ten sposób potwierdzającej zawarcie umowy. Wymiennie stosowane określenie z „Czarterujący”, „Użytkownik”.
Ogólne Warunki Czarteru – to zbiór warunków ustanowionych przez Armatora, wg których czarteruje on Jacht klientowi. Klient ma obowiązek zaznajomić się z Ogólnymi Warunkami Czarteru Armatora przed dokonaniem rezerwacji. Każdy Armator ma inne Ogólne Warunki Czarteru.

Nota:
Velmundi Group pełni rolę Agenta w zakresie dokonywania rezerwacji przez portal Yachtguru.pl i wszystkich rezerwacji dokonujemy u Armatorów w Państwa imieniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość usługi czarteru i usług towarzyszących zamówionych przez serwis Yachtguru.pl u poszczególnych Armatorów. W przypadku każdej rezerwacji stosunek prawny powstaje pomiędzy Klientem a Armatorem, natomiast Velmundi Group pełni rolę pośrednika w danej transakcji. Obowiązki Klienta i Armatora są regulowane przez Ogólne Warunki Czarteru danego Armatora. Nawet w przypadku zamówienia więcej niż 1 czarterowanego jachtu, nie należy traktować ich jako usługi typu „Impreza turystyczna” będąca pakietem usług turystycznych wg definicji Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., a każdy wynajęty jacht należy rozumieć jako oddzielną umowę o usługę turystyczną typu czarter jachtu.


Nasza odpowiedzialność
Zachęcamy Klientów do sprawdzenia informacji publikowanych na tej stronie z Armatorem, który wynajmuje Państwu dany jacht. Należy pamiętać, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować wszelkie błędy i rozbieżności z oryginalnymi informacjami od Armatora, na stronie mogę pojawić się niezamierzone błędy. W przypadku jeśli nie są one kluczowe dla rezerwacji (takie jak termin, cena, dostępność jachtu, liczba miejsc, liczba kabin, wiek jachtu) nie mogą one być podstawą do unieważnienia kontraktu. Działamy tylko i wyłącznie jako pośrednik w dokonaniu rezerwacji pomiędzy Klientem a Armatorem. Nie jesteśmy stroną w umowie pomiędzy Klientem a Armatorem i nie ponosimy odpowiedzialności za wykonanie usługi oraz jej jakość. Zachęcamy przed finalnym potwierdzeniem rezerwacji, aby sprawdzili Państwo, że Ogólne Warunki Czarteru Armatora oraz Regulamin Yachtguru.pl są dla Państwa zrozumiałe i akceptowalne. Velmundi Group nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogólnych Warunków Czarteru poszczególnych Armatorów. Dokładamy wszelkich starań do tego, aby wymienione w tym serwisie jachty spełniały akceptowalny standard, jednak nie należy pokazywanych ofert traktować jako rekomendacji ze strony Yachtguru.pl. Nie jesteśmy odpowiedzialni za usługę czarteru w przypadku, również w przypadku jeśli usługa nie jest wykonana na wystarczającym poziomie dla Klienta lub jeśli Armatora w między czasie zbankrutował lub okazał się nierzetelny. Klient wynajmując Jacht u danego Armatora samodzielnie podejmuje decyzję o jego wyborze oraz jego wiarygodności i nie może winić Velmundi Group za swoją decyzję.

Ceny
Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie ceny na naszej stronie były aktualne, jednak okazjonalnie mogą znaleźć się na stronie błędy w cenach i rezerwujemy sobie prawo do poprawy tych cen w takich okolicznościach. Finalną ceną za czarter jachtu jest cena przedstawiona na serwisie YachtGuru.pl, jednak w przypadku dużej różnicy cenowej z ceną Armatora, ewidentnie wynikającej z błędu (błąd w aplikacji na stronie, błąd we wprowadzaniu danych, literówka, błąd ludzki), rezerwujemy sobie prawo do zmiany ceny w ciągu 4 dni od potwierdzenia rezerwacji do Klienta. W takim przypadku Klient ma prawo anulować rezerwację i otrzymać wszystkie zapłacone pieniądze (bez dodatkowych kar, odsetek, rekompensat) lub ją zaakceptować po zmienionej cenie. Ceny nigdy nie zawierają usługi prowadzenia jachtu przez skippera, chyba że jest to wyraźnie w formularzu rezerwacji napisane.

Procedura potwierdzania rezerwacji

 • Na ekranie rezerwacyjnym na stronie Yachtguru.pl, Klient przed finalnym potwierdzeniem chęci rezerwacji powinien podać swoje dane, zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Czarteru oraz potwierdzić, że akceptuje Ogólne Warunki Czarteru Armatora oraz Regulamin Yachtguru.pl. Potwierdzeniem ze strony Klienta chęci rezerwacji jest wciśnięcie przycisku „Potwierdzam Rezerwację”.
 • W ciągu 24 godzin (w dni robocze) Klient otrzyma elektroniczny dokument PDF będący potwierdzeniem rezerwacji wraz ze szczegółami płatności. Dopiero ten dokument jest finalnym potwierdzeniem ze strony Armatora wstępnej rezerwacji zamówionego jachtu dla Klienta. W bardzo sporadycznych sytuacjach, jeśli Armator nie może potwierdzić rezerwacji, Klient w ciągu tych 24 godzin otrzyma e-maila z informacją o aktualnej sytuacji związanej z zamówioną usługą. Ponieważ działamy wyłącznie jako agent, nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w opisie jachtu i warunkach czarteru poza tymi, które powstały z naszej winy. Klient ma obowiązek zgłosić do Velmundi Group wszelkie zauważone błędy w dokumentacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania
 • Od momentu otrzymania dokumentu PDF „Potwierdzenie rezerwacji” ma kilka dni (określone dokładnie na potwierdzeniu rezerwacji) na dokonanie płatności wynoszącej 50% ceny czarteru, jeśli rezerwacja została dokonana na więcej niż na 40 dni przed planowaną datą zaokrętowania lub 100% ceny, jeśli rezerwacja została dokonana na mniej niż 40 dni przed planowaną datą zaokrętowania.
 • Jeśli na konto Velmundi Group w ciągu wskazanego w potwierdzeniu rezerwacji terminie, wpłynie wymagana kwota lub Klient wyśle potwierdzenie dokonania płatności drogą elektroniczną, rezerwacja zostanie automatycznie potwierdzona. Klient otrzyma dokument PDF mówiący o otrzymaniu wpłaty oraz finalnej rezerwacji jachtu (zmiana statusu ze wstępnej rezerwacji na stałą rezerwację)
 • Harmonogram wpłat jest dokładnie rozpisany w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji oraz rezerwacji jachtu, jest on zawsze stworzony wg zasady, że druga (ostatnia) rata jest do opłacenia najpóźniej na 1 miesiąc przed zaokrętowaniem
 • Po zapłaceniu wszystkich rat klient otrzymuje dokument Boarding-Pass, uprawniający go do przejęcia jachtu
 • Najpóźniej na 2 tygodnie przed zaokrętowaniem Klient powinien wysłać drogą elektroniczną listę załogi oraz skan uprawnień do prowadzenia jachtu. Velmundi Group nie sprawdza tych uprawnień oraz listy załogi, a jedynie przekazuje je do Armatora. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich uprawnień do prowadzenia jachtu na danym akwenie.


Płatność
Po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej rezerwacji jachtu, Klient powinien zapłacić:

 • 50% ceny czarteru w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji. Brak wpłaty jest traktowany jako brak potwierdzenia czarteru i wstępna rezerwacja jest automatycznie anulowana. Anulowanie wstępnej rezerwacji jachtu (brak wpłaty, informacja drogą elektroniczną na adres info@yachtguru.pl), nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla Klienta, a umowa z Armatorem uważana jest za niezawartą.
 • 50% ceny czarteru (pozostałą część kwoty do zapłacenia) na 1 miesiąc przed zaokrętowaniem

Powyższe warunki płatności są obowiązujące dla Klientów również, kiedy Ogólne Warunki Czarteru danego Armatora mówią inaczej.

Rezygnacja z Czarteru
W przypadku rezygnacji z Czarteru ze strony Klienta, Klient ma prawo wskazać osobę, która go zastąpi i przejmie na siebie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy, w przeciwnym wypadku Velmundi Group zatrzyma:

 • 50% opłaty za czarter w przypadku rezygnacji na więcej niż 30 dni przed datą zaokrętowania
 • 100% opłaty za czarter w przypadku rezygnacji na 30 dni lub mniej przed datą zaokrętowania

Powyższe warunki rezygnacji z Czarteru są obowiązujące dla Klientów również, kiedy Ogólne Warunki Czarteru danego Armatora mówią inaczej.
W przypadku, jeśli to Armator anuluje czarter, obowiązują zasady wymienione w Ogólnych Warunkach Czarteru danego Armatora. Velmundi Group nie jest odpowiedzialna w takiej sytuacji za konsekwencje anulowania Czarteru przez Armatora, jednak korespondencja między Armatorem a Klientem będzie prowadzona przez Velmundi Group.

Specjalne Oczekiwania
W przypadku, gdy Klient ma specjalne wymagania odnośnie czarteru, prosimy o kontakt z Velmundi Group w momencie dokonywania rezerwacji. Ani Velmundi Group ani Armator nie gwarantują, że specjalne prośby zostaną spełnione i brak ich spełnienia nie jest to podstawą do anulowania rezerwacji.

Zmiany w rezerwacji ze strony Armatora
W przypadku jeśli Armator musi dokonać istotnej zmiany w rezerwacji lub ją anulować, Klient zostanie o tym poinformowany tak szybko jak to tylko będzie możliwe. Zasadność zmiany lub anulowania powinna być rozstrzygana w oparciu o Ogólne Warunki Czarteru Armatora. Velmundi Group może być pośrednikiem w prowadzonej korespondencji w takiej sytuacji, jednak w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialna za konsekwencje zmiany lub anulacji w stosunku do Klienta.

Okoliczności poza kontrolą / siła wyższa
Velmundi Group oraz Armator nie są odpowiedzialne za sytuacje wynikłe na skutek działania siły wyższej,  ani tym bardziej nie są odpowiedzialne za płacenie rekompensaty za skutki powstałe na skutek siły wyższej (np. anulowania czarteru, zmiany jachtu, opóźnienia). Siła wyższa w przypadku czarterów oznacza wydarzenia, których nie można było przewidzieć lub uniknąć. Takie wydarzenia to wojna, stan wojenny, strajk, działalność terrorystyczna, katastrofa przemysłowa, naturalna lub nuklearna, nadzwyczajne zjawiska pogodowe, pożar oraz wszystkie sytuacje poza kontrolą Armatorą oraz Velmundi Group.

Płatność kartami kredytowymi – płatności online
(aktualnie usługa nieaktywna)

Ubezpieczenie załogi
Zalecamy, aby zarówno Klient jak i załoga się ubezpieczyli zgodnie z planowanymi aktywnościami oraz odpowiednio do swoich potrzeb. Klient powinien mieć polisę ubezpieczeniową ze sobą wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Paszporty oraz wizy
Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy do kraju, w którym czarteruje Jacht nie jest wymagana wiza, paszport, specjalne wymogi dotyczące zdrowia i powinien skonsultować je z ambasadą, biurem paszportowym lub swoim lekarzem przed wyjazdem.

Skargi
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek skargi do usług, które oferujemy, powinni Państwo poinformować nas bezpośrednio w formie pisemnej w ciągu 28 dni od zaistnienia zdarzenia. Żałujemy, ale nie możemy rozpatrzyć skargi, jeśli nie zostaniemy o nim w ten sposób poinformowani. Maksymalna odpowiedzialność Velmundi Group w przypadku, jeśli wina jest po naszej stronie (w przeciwieństwie do usługi czarteru oferowanej przez Armatora, za którą nie jesteśmy odpowiedzialni), wynosi 20% ceny czarteru, której dotyczy skarga.

Arbitraż
W przypadku sporów, wszystkie strony umowy powinny dążyć do polubownego rozwiązania sporu. W przypadku jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie jest możliwe, spór będzie rozstrzygany wg jurysdykcji polskiej, jeśli dotyczy on zarzutów odnośnie usług Velmundi Group, a jeśli będzie dotyczył on usługi czarteru, wskazanym prawem będzie prawo z Ogólnych Warunków Czarteru Armatora. Jeśli prawo to nie jest tam wspomniane, obowiązującym prawem będzie prawo siedziby Armatora.