YachtGuru.pl korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Zapoznaj się z polityką prywatności: Regulamin.

Świadectwa SRC i uprawnienia VHF


Świadectwo operatora SRC (Short Range Certificate), uprawnia jego właściciela do posługiwania się radiem o częstotliwości UKF wraz z dostawką DSC. Zaświadcza jednocześnie, że jego właścicel zna procedury komunikowania się oraz wzywania pomocy na morzu wg standardów GMDSS.

A teraz trochę jaśniej.

Świadectwo VHF a SRC


Wcześniej do komunikowania się na morzu służył radioodbiornik VHF i od jego posiadaczy wymagane było świadectwo radiooperatora VHF. Z czasem jednak procedury komunikowania się na morzu oraz wzywania pomocy zaczęły być coraz bardziej kompleksowe, stworzony został również system GMDSS (Global Maritime Distress Safety System - Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania w niebezpieczeństwie), który jest zbiorem zasad oraz elementów do komunikacji w niebezpieczeństwie obowiązującym jednostki poruszające się po morzu. System ten zaczął obowiązywać również jednostki rekreacyjne w Polsce i na ciepłych morzach, takie jak np. jachty.
 
System ten jednak jest bardziej skomplikowany od standardowej UKFki, dlatego też powstał wymóg stworzenia certyfikatu SRC, którego otrzymanie zmusza posiadacza do odbycia kursu, na którym poznaje on ogólnie wszystkie elementy systemu GMDSS - od tych najbardziej podstawowych, jakimi są nakładka DSC po cały system alarmowania i komunikacji za pomocą EPIRB, Inmarsat, Navtex.

Kursy SRC i świadectwa radiooperatora SRC

Kursy na radiooperatora SRC prowadzi bardzo wiele szkół w Polsce, które w 1 weekend zaopatrują uczestników w wiedzę oraz umiejętności potrzebne do zdania egzaminu. Egzaminy zawsze przeprowadzane są przez Urząd Komunikacji Elektronicznej po wniesieniu stosownej opłaty (około 125 zł). Rangi świadectwa SRC nie można umniejszać. W wielu krajach jest ono dokumentem wymaganym tak samo jak uprawnienia żeglarskie do prowadzenia jachtu - przykładem jest tu Chorwacja, gdzie wymagalność świadectwa SRC jest ważniejsza nawet od dokumentów żeglarskich. Obecnie nie ma już sensu robienia kursu VHF, ponieważ sam kurs SRC zawiera w sobie zakres szkolenia z VHF, nadaje nam natomiast dużo większe uprawnienia oraz większą wiedzę. Szukając kursu pamiętajmy o tym, aby spytać organizatora, na jakich symulatorach prowadzone będzie szkolenie praktyczne - zdecydowanie szukać należy tu kursów, które odbywają się na prawdziwych radioodbiornikach VHF z przystawką DSC.

 

Przedłużanie terminu ważności świadectwa SRC:


Warto też od czasu do czasu pamiętać o sprawdzeniu terminu ważności świadectwa SRC. W przypadku zbliżania się końca terminu ważności należy ze strony UKE ściągnąć wniosek i wpłacić na podany we wniosku nr konta bankowego opłatę 25 zł. Wypełniony wniosek, dowód wniesionej opłaty oraz ksero świadectwa SRC i dwa zdjęcia należy przesłać na podany we wniosku adres korespondencyjny UKE.

 

Komunikaty VHF

Popularne jeszcze do niedawna meldowanie się przy wejściu do portów dla jachtów rekreacyjnych powoli odchodzi do lamusa, a w krajach śródziemnomorskich - poza sytuacjami tego wymagającymi - jest ono niepraktykowane w przypadku jachtów. Jednak ze względu na to, że sytuacje komunikacji na morzu się zdarzają - przedstawiamy Wam krótkie podsumowanie wzorowej komunikacji na morzu:
 
 
 
Wejścia do portu (wchodzi przykładowy s/y Hawk do Zadaru)

 •     Zadar Port Control, this is sailing yacht Hawk on channel 16. Do you read me, over?
 •     Hawk, Zadar Port Control, channel 12, please.


(zmiana kanału komunikacji na 12)

 •     Zadar Port Control, Hawk on channel 12.
 •     Hawk, go ahead, please.
 •     Good morning, we are approaching the entrance and asking for permission to enter the harbour in 5 minutes, over.
 •     Copy that, Hawk. Give me your present position and speed?
 •     My position is 1 mile NW from the harbour, my speed is 7 knots, over.
 •     Roger,  I can see you on my radar, you can proceed now.
 •     There is a vessel leaving the harbour in 5 minutes and you should take care of it. There is also a ferry that will be leaving in 20   minutes from now and you should enter by this time, copy that, Hawk?
 •     Roger, a vessel leaving in 5 minutes and ferry in 20 minutes. I am entering right now.


Potencjalne ryzyko zderzenia na morzu (jacht Hawk i jacht motorowy) - kanał 16

 •     I am calling the motorboat on position 3 miles to the Vali Rat Cape, going SW, the vessel with a green hull. This is the sailing yacht Hawk 1 mile in front of you, coming from your left side, going under sails. Do you read me, over?
 •     Yes, Hawk, this is Santa Maria, over.
 •     Santa Maria, Hawk,  on channel 13, please.
 •     Channel 13


(zmiana kanału na 13)

 •     Santa Maria, Hawk, do you read me
 •     Hawk, Santa Maria, I can read you loud and clear.
 •     Hello Santa Maria,  I am going under sails on course 010 with speed 3 knots. What is your intention, captain?
 •     Hawk,I will give you the way sailing over your stern, keep your course and speed, please, over.
 •     OK, Santa Maria, green to green. Please keep a distance since the wind is changing and my course and speed can vary. Thank you.
 •     Thank you, as well, coming back to channel 16.


Wezwanie w niebezpieczeństwie (jacht Politechnika wzywa pomocy, jacht Zjawa odbiera)

Wezwanie w niebezpieczeństwie za pomocą DSC – Distress+Send (lub z opcją samoidentyfikacji, gdy mamy czas na takową)
Zawiadomienie w niebezpieczeństwie na kanale 16 VHF:

 •     MAYDAY MAYDAY MAYDAY THIS IS POLITECHNIKA POLITECHNIKA POLITECHNIKA
 •     MAYDAY POLITECHNIKA CALL SIGN SIERRA QUEBEC KILO BRAVO AT 0830 GMT MY POSITION 5409 NORTH 00900 WEST I HAVE DANGEROUS LIST STOP I REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE THIS IS POLITECHNIKA MAYDAY


Stacja brzegowa potwierdza przez DSC odbiór alarmu - Distress acknowledgment
Gdy jesteśmy w stanie pomóc, to na kanale 16 VHF potwierdzamy odbiór statkowi:

 •     MAYDAY POLITECHNIKA POLITECHNIKA POLITECHNIKA THIS IS ZJAWA ZJAWA ZJAWA RECEIVED MAYDAY (albo RRR MAYDAY)
 •     MAYDAY POLITECHNIKA TU ZJAWA, JESTEŚMY 2 MILE NA WSCHÓD OD WASZEJ POZYCJI I SPODZIEWAMY PRZYBYĆ DO WAS OKOŁO 2300 GMT


Gdy nie jesteśmy w stanie pomóc a stacja brzegowa nie potwierdziła odebranie alarmu:

 •     Potwierdzamy statkowi przez 16 VHF odebranie alarmu
 •     Nadajemy przez DSC „pośrednictwo w niebezpieczeństwie” do konkretnej stacji brzegowej (tzw. MAYDAY RELAY)


Niezależnie czy pomogliśmy czy nie, robimy odnotowanie w dzienniku radiowym i resetujemy system
Odwołatnie fałszywego alarmu distress z DSC (po wyłączeniu radioodbiornika i ponownym jego włączeniu, ustawiamy kanał 16 VHF):

 •     ALL STATION ALL STATIONS ALL STATIONS THIS IS POLITECHNIKA SQKB (MMSI) (POSITION) CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (DATE) (TIME GMT) MASTER POLITECHNIKA SQKB (MMSI) (DATE) (TIME GMT)


 Uwagi ogólne

 1.     Nie używamy słowa „REPEAT” tylko „SAY AGAIN” (ALL BEFORE, ALL BETWEEN, ALL AFTER)
 2.     Kodu MKS nie stosować do liczb - nalezy liczby czytać w języku angielskim, przecinek to DECIMAL
 3.     Wszystkie liczby (szczególnie czas i pozycja) powinny być czytane cyframi, oprócz tysięcy (000 THOUSAND)
 4.     Czas czytamy w trybie 24-godzinnym i zawsze UTC (oznaczany Zulu, np. 2030Z)
 5.     Gdy kogoś wywołujemy - stosujmy zwrot ZJAWA THIS IS POLITECHNIKA SQKB POLITECHNIKA SQKB ON CHANNEL 8 OVER
 6.     OVER (pol. ODBIÓR) na końcu komunikatu wymaga odpowiedzi, OUT(pol. BEZ ODBIORU) nie wymaga
 7.     Gdy przelączymy się na żądany kanał: ZJAWA THIS IS POLITECHNIKA GO AHEAD OVER albo STAND BY 5 MINUTES, wtedy odp ZJAWA THIS IS POLITECHNIKA STANDING BY OVER
 8.     Nadajemy komunikaty 3 razy z przerwamy 2-minutowymi, potem 3-minutowymi itd.
 9.     Slyszalnośc HOW DO YOU READ ME odp. READABILITY 4 (od 1-5)


 
Dla czarterujących jachty w Chorwacji:
Kanał 17 - do komunikacji z marinami
Kanał 67 - w odstępach 15-minutowych - nadawana prognoza pogody