YachtGuru.pl korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Zapoznaj się z polityką prywatności: Regulamin.

Informacja o koronawirusie

Drodzy Klienci! Jeśli niepokoicie się swoją rezerwacją ze względu na sytuację z koronowirusem, uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem +48 22 240 66 88. Dodatkowo informujemy, że armatorzy wprowadzają specjalne warunki umożliwiające zmianę terminu rezerwacji w okresach objętych kwarantanną regionów lub anulowanymi połączeniami lotniczymi do danego miejsca.

Czarter jachtów w Chorwacji - uprawnienia


Jakie uprawnienia są wymagane, aby móc wziąć w czarter jacht w Chorwacji? Czy żeglarz jachtowy jest wystarczający? Czy patent ISSA umożliwi  mi wynajem jachtu na Adriatyku? Na te oraz kilka innych pytań postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Będziemy się tutaj starać opierać tylko i wyłącznie na oficjalnych przepisach, a nie na obiegowych opiniach, które czasem nie pokrywają się ze stanem faktycznym.

Podstawa prawna dotycząca uprawnień w Chorwacji

Kluczowym i najważniejszym dokumentem regulującym wymagania od osób biorących jacht w czarter w Chorwacji jest ten umieszczony na oficjalnej stronie Ministerstwa Morza, Transportu i Infrastruktury Rządu Chorwackiego (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), przedstawiający stan prawny zgodny z artykułem 4 paragraf 3 Ordynacji Łodzi i Jachtów ((Official Gazette No. 27/05, 57/06, 80/07, 3/08 and 18/09):

www.mppi.hr/UserDocsImages/TABLICA%20MoU-ENG%207-10_15.pdf

Najbardziej aktualną wersję tego dokumentu można znaleźć w sekcji Transport -> Nautic. Rząd chorwacki bardzo ułatwił interpretację europejskich patentów, ponieważ w tym dokumencie znaleźć można pełen ich spis wraz z informacją do czego uprawniają na wodach terytorialnych w Chorwacji. Są tutaj oczywiście też uprawnienia wydawane przez Polski Związek Żeglarski i nimi się tutaj zajmiemy cytując i tłumacząc fragment tabeli z powyższego dokumentu:

14. żeglarz jachtowy (wydany przez Polski Związek Żeglarski)

Uprawnia do prowadzenia:
- łodzi w celach niekomercyjnych
- łodzi wyczarterowanych do samodzielnej żeglugi
po wodach wewnętrznych oraz wodach terytorialnych Republiki Chorwacji do 1 mili morskiej od lądu lub brzegu wyspy, pod warunkiem posiadania narodowego lub zagranicznego certyfikatu radiooperatora, jeśli na łodzi lub jachcie znajduje się radiotelefon VHF lub GMDSS-VHF.

15. sternik jachtowy (wydany przez Polski Związek Żeglarski)

Uprawnia do prowadzenia:
- łodzi w celach niekomercyjnych
- łodzi wyczarterowanych do samodzielnej żeglugi
- jachtów w celach niekomercyjnych do 30 ton wyporności (30 GT)
- jachtów wyczarterowanych do samodzielnej żeglugi do 30 ton wyporności (30 GT)
po wodach wewnętrznych oraz wodach terytorialnych Republiki Chorwacji oraz wód dostępnych od strony morza, pod warunkiem posiadania narodowego lub zagranicznego certyfikatu radiooperatora, jeśli na łodzi lub jachcie znajduje się radiotelefon VHF lub GMDSS-VHF.

16. jachtowy sternik morski (wydany przez Polski Związek Żeglarski)

Uprawnia do prowadzenia:
- łodzi w celach niekomercyjnych
- łodzi wyczarterowanych do samodzielnej żeglugi
- jachtów w celach niekomercyjnych do 500 ton wyporności (500 GT)
- jachtów wyczarterowanych do samodzielnej żeglugi do 500 ton wyporności ( 500 GT)
po obszarze wód dopuszczonych do żeglugi włączając w to wody międzynarodowe Adriatyku, pod warunkiem posiadania narodowego lub zagranicznego certyfikatu radiooperatora, jeśli na łodzi lub jachcie znajduje się radiotelefon VHF lub GMDSS-VHF.

17. Kapitan jachtowy (wydany przez Polski Związek Żeglarski)

Uprawnia do prowadzenia:
- łodzi w celach niekomercyjnych
- łodzi wyczarterowanych do samodzielnej żeglugi
- jachtów w celach niekomercyjnych do 500 ton wyporności (500 GT)
- jachtów wyczarterowanych do samodzielnej żeglugi do 500 ton wyporności ( 500 GT)

bez ograniczeń jeśli chodzi o obszar żeglugi, pod warunkiem posiadania narodowego lub zagranicznego certyfikatu radiooperatora, jeśli na łodzi lub jachcie znajduje się radiotelefon VHF lub GMDSS-VHF.

17a. Sternik motorowodny (wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego)
Uprawnia do prowadzenia:
- łodzi w celach niekomercyjnych
- łodzi wyczarterowanych do samodzielnej żeglugi
po wodach wewnętrznych oraz wodach terytorialnych Republiki Chorwacji do 1 mili morskiej od lądu lub brzegu wyspy, pod warunkiem posiadania narodowego lub zagranicznego certyfikatu radiooperatora, jeśli na łodzi lub jachcie znajduje się radiotelefon VHF lub GMDSS-VHF oraz pod warunkiem, że osoba prowadząca jacht ma przynajmniej 15 lat.

17b. Starszy sternik motorowodny (wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego)

Uprawnienia analogiczne do sternika jachtowego wydanego przez Polski Związek Żeglarski, z ograniczeniem dla jachtów to 30 ton wyporności.

17c. Morski sternik motorowodny (wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego)

Uprawnienia analogiczne do sternika jachtowego wydanego przez Polski Związek Żeglarski, z ograniczeniem dla jachtów to 100 ton wyporności.

17d. Kapitan motorowodny (wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego)

Uprawnienia analogiczne do sternika jachtowego wydanego przez Polski Związek Żeglarski, z ograniczeniem dla jachtów to 100 ton wyporności.

Żadne inne polskie uprawnienia nie są wspomniane w tym dokumencie.

Wnioski dla osób biorących w Chorwacji jachty w czarter

Z powyższego zestawienia wynika, że już żeglarz jachtowy wydany przez PZŻ uprawnia do prowadzenia łodzi do 1 mili morskiej od brzegu, o ile posiada uprawnienia radiooperatora. Kluczowa w tej sytuacji jest definicja łodzi oraz jachtu. Znaleźć ją można w dokumencie Official Gazette, No.181/04 w tzw wytycznych przy rejestracji łodzi czy jachtów, gdzie jest napisane, że łodzią jest jednostka do 12 m długości, a jachtem jest jednostka powyżej 12 m długości. To dobra wiadomość dla wszystkich żeglarzy jachtowych, którzy chcieliby wynająć jacht w Chorwacji. Co ciekawe nie jest tutaj wspomniany wymóg pływania w porze dziennej, co oznacza, że żeglarze jachtowy trzymając się blisko brzegu mogą pływać również w nocy. Przykładowo Bavaria 36 ma długość 11.40 m, dzięki czemu może być prowadzona przez polskiego żeglarza jachtowego.

Sternik jachtowy otwiera już bardzo duże możliwości, ponieważ umożliwia prowadzenie zdecydowanej większości jachtów po wodach terytorialnych Chorwacji, przykładowa Bavaria 50 Cruiser z 2008 roku ma 29.78 GT, więc jeszcze w zakresie sternika jachtowego się mieści.

Z powyższego zestawienia wynikają również dobre wiadomości dla motorowodniaków, których patenty uprawniają również do prowadzenia jachtów w Chorwacji, więc i dla nich czarter jachtu w Chorwacji jest możliwy. Nawet posiadając patent sternika motorowodnego i mając minimum 15 lat nabywamy takie same uprawnienia jak żeglarz jachtowy, a starszy sternik motorowodny posiada uprawnienia analogiczne w 100% do jachtowego sternika morskiego.

Czy certyfikaty ISSA uprawniają do prowadzenia jachtów w Chorwacji?

O certyfikatach ISSA dokładnie piszemy w artykule: Patenty ISSA - Certyfikaty czy uprawnienia?

W tym artykule odniesiemy się jedynie do kwestii, czy wyczarterowany w Chorwacji jacht poprowadzimy z certyfikatem ISSA? Pomimo naszej dużej sympatii to organizacji ISSA musimy tutaj jednoznacznie stwierdzić, że certyfikaty ISSA (które potwierdzają jedynie wiedzę i umiejętności, ale nie nadają żadnych uprawnień), nie widnieją na oficjalnej liście patentów akceptowanych w Chorwacji. Tak więc nie uprawniają do prowadzenia łodzi i jachtów w Chorwacji. Co więcej, zadaliśmy oficjalne pytanie chorwackiemu Ministerstwu Morza i oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy na e-maila wysłanego z certyfikatem ISSA:

Poštovana,

Dozvola ISSA nije priznata za upravljanje hrvatskim brodicama i jahtama.

S poštovanjem

Branimir Belančić-Farkaš, dipl. iur.
________________________________________
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra
Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU

Telefon: +385 (0)1 6169 105
Fax.: +385 (0)1 6195 956
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, CROATIA
mppi.hr

Tłumacząc główną część e-maila na język polski:

Licencja ISSA nie jest uznawana do prowadzenia chorwackich łodzi i jachtów.

Odpowiedź Ministerstwa chorwackiego rozwiała w tym temacie już wszystkie wątpliwości.

Finalny komentarz

Wiemy o tym, że wielokrotnie osoby z patentami ISSA przejmują jachty w Chorwacji i je prowadzą, a Armatorzy przymykają oko na brak faktycznych uprawnień. Wiemy też, że osoby z patentem żeglarza jachtowego często prowadzą jachty w Chorwacji powyżej 12 m i robią to od wielu lat. I nie są to wyjątkowe sytuacje. Istotne jednak, aby znać faktyczny stan prawny i być świadomym pewnych zagrożeń z tego wynikających. Nie jest to tylko ryzyko ukarania mandatem przez wodną policję, którego wartość być może nie jest problemem dla załogi, szczególnie że drobiazgowe kontrole w Chorwacji są rzadkie. Największym ryzykiem jest sytuacja, kiedy jacht (nasz lub inny na skutek uderzenia) zostanie poważnie lub całkowicie uszkodzony, a sprawą zajmie się ubezpieczyciel. Będzie on w takiej sytuacji na pewno badał uprawnienia skippera i może odmówić wypłaty odszkodowania za jacht z tego powodu, a to jest już dość poważną konsekwencją. Podobnie jak poważny uszczerbek na zdrowiu lub utrata życia przez jednego z członków załogi może skutkować poważnym konsekwencjami dla prowadzącego jacht bez faktycznych uprawnień.

Alternatywą dla polskich patentów wydawanych przez PZŻ są również chorwackie uprawnienia Voditelj Brodice, które można uzyskać podchodząc do dużo prostszego niż ten w Polsce egzaminu w Chorwacji i uzyskać patent, który zawiera w sobie od razu uprawnienia na radio.

Możliwości jak widać jest wiele, mamy nadzieję, że każdy znajdzie jakąś opcję dla siebie. Na pewno warto pływać z pełną świadomością prawa chorwackiego.